دانشکده علوم انسانی

کارگاه آشنایی با تکنیکهای پالئوکلیماتولوژی

چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶

 کارگاه آشنایی با تکنیکهای پالئوکلیماتولوژی

همراه با ارائه گواهی به شرکت کنندگان

مدرس : پروفسور استفان گرب از دانشگاه ویتس آفریقای جنوبی

روز اول 14 اسفند : اقلیم شناسی دیرینه با تمرکز بر هسته های رسوبی، مغزه های یخی، حلقه های درختی

روز دوم 15 اسفند : اقلیم شناسی دیرینه با تمرکز بر اسناد و شواهد تاریخی و ابزارهای اندازه گیری آن

 


  • برچسب ها:
  • کارگاه کلیماتولوژی پرفسور گرب
تعداد بازدید: 180