دانشکده علوم انسانی

سخنرانی های دهه آموزش 96

دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
عنوان سخنران زمان مکان
آموزش تربیت بدنی و موارد اصلاحی دکتر جلال کریمی شنبه 2/2/96 ساعت 8 کلاس شماره 3
آموزش تربیت بدنی و مبانی روانی دکتر محمد تقی خورند شنبه2/2/96 ساعت 10 کلاس 10
آموزش تربیت بدنی و مبانی ساختاری آقای مرتضی سنگدوینی شنبه2/2/96 ساعت 15 کلاس 205 ساختمان 2
آموزش تربیت بدنی و مبانی جسمانی خانم فاطمه اسلامی یکشنبه3/2/96 ساعت 10 سالن شهید رضا زاده
آموزش تربیت بدنی و مبانی بالینی خانم ها افشان و طاهری یکشنبه 3/2/96 ساعت 30/10 سالن شهید رضا زاده
آموزش تربیت بدنی و مبانی ارزشی دکتر بهمن طیبی دوشنبه 4/2/96 ساعت 8 کلاس 9
اخلاق آموزش حاج آقا جلال دوشنبه4/2/96 ساعت 30/11  
علم از منظر آیات و روایات و یا علم در فرهنگ اسلامی حاج آقا سلمانیان شنبه9/2/96 ساعت 30/11  

 


  • برچسب ها:
  • سخنرانی دهه آموزش
تعداد بازدید: 144