برنامه، بودجه و تحول اداری

زمان بندی آزمون عملی اکسل (آزمون مجدد)

اخبار برنامه،بودجه و تحول اداری
۲۶ دی ۱۴۰۰

اعلام نتایج آزمون دوره آموزشی سواد سلامت

اخبار برنامه،بودجه و تحول اداری
۲۱ دی ۱۴۰۰

اعلام نتایج آزمون عملی دوره آموزشی اکسل

اخبار برنامه،بودجه و تحول اداری
۱۵ دی ۱۴۰۰

نتایج آزمون عملی Excel به شرح جدول زیر اعلام می گردد. همکارانی که در آزمون نوبت اول امتیاز لازم را کسب نکردند می توانند در نوبت دوم شرکت نمایند. تاریخ برگزاری آزمون نوبت دوم اطلاع رسانی خواهد شد. در این آزمون 2 نوع گواهینامه صادر می شود.


برنامه زمان بندی آزمون عملی اکسل

اخبار برنامه،بودجه و تحول اداری
۲۷ آذر ۱۴۰۰

دوره آموزشی آشنایی با نرم افزار اکسل با هدف ارتقاء مهارت همکاران برگزار گردید و نتایج آزمون تستی که 30 درصد از امتیاز نهایی را شامل می شود؛ اعلام شد. آزمون عملی این دوره از روز دوشنبه 29 آذرماه آغاز می شود و در روز یکشنبه 12 دی ماه پایان خواهد یافت.


اعلام نتایج آزمون مهارتی آشنایی با نرم افزار اکسل

اخبار برنامه،بودجه و تحول اداری
۱۴ آذر ۱۴۰۰

تغییر زمان آزمون و راهنمای ورود به سامانه

اخبار برنامه،بودجه و تحول اداری
۱۳ آذر ۱۴۰۰

لینک جلسات آخر

اخبار برنامه،بودجه و تحول اداری
۳ آذر ۱۴۰۰

دوره آموزشی ضمن خدمت رفتار سازمانی2

اخبار برنامه،بودجه و تحول اداری
۱۵ مهر ۱۳۹۸

دوره آموزشی ضمن خدمت مهارت های زندگی1

اخبار برنامه،بودجه و تحول اداری
۱۵ مهر ۱۳۹۸

دوره آموزش ضمن خدمت سبک زندگی سالم و تضمین سلامت قلب2

اخبار برنامه،بودجه و تحول اداری
۱۵ مهر ۱۳۹۸

۱۲