دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری

دوره آموزشی ضمن خدمت زنان٬ آگاهی و پیشگیری از سرطان پستان

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸

دوره آموزشی ضمن خدمت زنان٬ آگاهی و پیشگیری از سرطان پستان در تاریخ  1398/6/5 برگزار گردید.


تعداد بازدید: 252