دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری

دوره آموزش ضمن خدمت سبک زندگی سالم و تضمین سلامت قلب2

دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸

دوره آموزش ضمن خدمت سبک زندگی سالم و تضمین سلامت قلب2 در تاریخ 1397/12/1 برگزار گردید.


تعداد بازدید: 269