حوزه ریاست

معرفی مدیریت

نام و نام خانوادگی: محمد حسن احمدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد 

رشته تحصیلی: زمین شناسی اقتصادی

آدرس پست الکترونیک: mh.ahmadi@gu.ac.ir


  • برچسب ها:
  • مدیریت
  • شاهد ایثارگر
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 44