کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

دسترسی رایگان به فایل تمام متن پایان‌نامه‌های تا سال 1393 موجود در سامانه گنج: پایگاه اطلاعات علمی ایران

سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۷

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) فایل تمام متن پایان‌نامه‌های تا سال 1393 موجود در سامانه گنج: پایگاه اطلاعات علمی ایران (نسخه بتا) را به صورت رایگان ارائه می‌دهد.


تعداد بازدید: 3685