کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

خرید منابع علمی موردنیاز

یکشنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

دانشگاهیان محترم می‌توانند کتاب‌های مورد نیاز خود را در هر موقع از سال، پس از تکمیل فرم سفارش خرید کتاب، به دفتر کتابخانه و مرکز نشر ارسال فرمایند؛ شایان گفتن است کتاب‌هایی که موردنیاز فوری باشد، با ذکر مورد، در صورت موجود بودن در بازار، در بازه زمانی حداکثر 15 روز ثبت و فهرستنویسی شده و در اختیار قرار داده خواهد شد.


تعداد بازدید: 65