کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

دسترسی مستقیم به پایگاه های اطلاعاتی و سامانه همانند جو در کتابخانه مجازی

دوشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۷

امکان دسترسی مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتي علوم رياضيات و آمار Math sci net و ابداعات و فرمولاسيون شيمي Reaxys و دسترسی و اشتراک آنلاین از نرم‌­افزار بین­‌المللی همانندجوی Detection Software Ithenticate: Plagiarism برای ارزیابی سرقت علمی در کتابخانه مجازی دانشگاه به آدرس http://dl.gu.ac.ir فراهم شده است. دسترسی از طریق شبکه اینترنت دانشگاه امکان‌­پذیر است و در اولین ورود نیاز به ثبت ایمیل می‌­باشد.


  • برچسب ها:
  • دانشگاه گلستان
  • کتابخانه مرکزی
  • کتابخانه مجازی
  • پایگاه های اطلاعاتی
  • سامانه همانندجو
تعداد بازدید: 112