کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

کارگاه آموزشی «آشنایی با نحوه جستجوی منابع کتابخانه و مقررات استفاده از خدمات کتابخانه» برگزار شد.

یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی «آشنایی با نحوه جستجوی منابع کتابخانه و مقررات استفاده از خدمات کتابخانه» روز چهارشنبه دوم آبان ماه ساعت 9:20-10 صبح در محل سالن همایش‌های دانشکده فنی و مهندسی گرگان برگزار شد.


تعداد بازدید: 94