کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

به روز رسانی آرشیو کتاب های الکترونیکی کتابخانه مجازی دانشگاه

سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷

به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان محترم می رسد از تاریخ 97/10/20 تعداد 19,605 عنوان کتاب جدید به آرشیو کتاب‌های الکترونیکی کتابخانه مجازی دانشگاه افزوده شده است.


  • برچسب ها:
  • کتابخانه مرکزی
  • دانشگاه گلستان
  • کتابخانه مجازی
  • کتاب های الکترونیکی
تعداد بازدید: 441