کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

دومین جلسه نقد و بررسی کتاب برگزار خواهد شد.

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، دومین جلسه نقد و بررسی کتاب «آموزش زبان انگلیسی به غیر انگلیسی زبانان» روز سه شنبه 97/12/14 ساعت 10:45 تا 12 در سالن شهید علیمحمدی برگزار خواهد شد.


  • برچسب ها:
  • کتابخانه و مرکز نشر دانشگاه
  • مرکز نشر
  • نقد و بررسی کتاب
تعداد بازدید: 126