کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

دومین جلسه نقد و بررسی کتاب برگزار شد.

چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، سه شنبه 97/12/14 دومین جلسه نقد و بررسی کتاب «مقدمه ای بر آموزش زبان انگلیسی به غیر انگلیسی زبانان» را برگزار کرد.

جلسه با حضور مترجم اثر، آقای دکتر درخشان، داوران نقد کتاب، آقایان دکتر پورقریب و عرب مفرد، مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، آقای دکتر جمشیدیان و جمعی از دانشجویان دانشگاه برگزار شد.


  • برچسب ها:
  • کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
  • مرکز نشر
  • جلسه نقد کتاب
تعداد بازدید: 312