کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

دسترسی رایگان به منابع تمام متن پایگاه زدنی

دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸

به گزارش کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، دانشگاهیان و پژوهشگران گرامی می توانند برای دسترسی به فایل تمام متن و رایگان بیش از 100 میلیون مدرک از طریق پایگاه زدنی به این آدرس مراجعه کنند.


  • برچسب ها:
  • دانشگاه گلستان
  • کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
  • دسترسی آزاد به منابع علمی
  • پایگاه های اطلاعاتی
تعداد بازدید: 250