کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه گلستان

بخش امانت و مخزن کتابخانه مرکزی دانشگاه تعطیل است.

دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

به گزارش کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه، با توجه به ادامه شیوع ویروس کرونا و به دلیل پیشگیری از انتقال ویروس و نبودن شیوه های استاندارد مشخص در جهت جلوگیری از انتشار آن از طریق منابع چاپی، کتابخانه مرکزی تا 30 فروردین تعطیل است. دانشگاهیان گرامی می توانند از طریق تمدید اینترنتی برای تمدید منابع خود اقدام فرمایند. خواهشمند است در شرایط ضروری با شماره 32303979 تماس حاصل فرمایند یا به آدرس ایمیل unilib@gu.ac.ir مکاتبه فرمایند.


  • برچسب ها:
  • کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
  • دانشگاه گلستان
  • تعطیلی بخش مخزن و امانت
  • خدمات غیرحضوری
تعداد بازدید: 46