اداره کارگزینی و رفاه

امکانات رفاهی تابستانه دانشگاه بین الملی امام رضا (مشهد)

چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) از تاریخ 15/04/97 لغایت  16/06/97 آماده پذیرایی از کارکنان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در مرکز رفاهی خود به شهر فایل ضمیمه می باشد.

عکس از مرکز رفاهی


تعداد بازدید: 207