اداره کارگزینی و رفاه

مفاد تفاهم نامه جهت استفاده از خدمات دانش آموختگان دانشگاه روزانه دولتی برای انجام طرح خدمت سربازی - امریه

چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷

 مفاد تفاهم نامه جهت استفاده از خدمات دانش آموختگان دانشگاه روزانه دولتی برای انجام طرح خدمت سربازی - امریه


تعداد بازدید: 362