اداره کارگزینی و رفاه

انعقاد قرارداد با بیمه مکمل درمان(شرکت سهامی بیمه ایران)

شنبه ۶ آبان ۱۳۹۶

جهت اطلاع از تاریخ ثبت نام و یا تغییر در تعداد بیمه شدگان به لینک ذیل مراجعه نمایید.

فرم حذف و اضافه بیمه مکمل درمان

قرارداد بیمه تکمیلی دانشگاه گلستان برای سال 97-96


تعداد بازدید: 614