گروه آموزشی فیزیک

دفاع از پايان نامه با درجه عالي

شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶

جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد فيزيك هسته‌اي خانم سميرا سرشاد با عنوان: "دوزيمتري پلاك چشمي نوع coms با استفاده از ابزار مونت كارلو Geant4" به راهنمايي آقايان دكتر وحيد زنگانه و دكتر رحيم خباز در تاريخ 18 دي‌ماه 1396 ساعت 10 صبح در سالن شهيد عليمحمدي برگزار گرديد و با درجه عالي پذيرفته شد. از طرف گروه فيزيك اين موفقيت را به خانم سرشاد تبريك گفته و براي ايشان موفقيت روز افزون آرزومنديم.


تعداد بازدید: 452