گروه آموزشی فیزیک

دفاع از پايان نامه با درجه عالي

یکشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۶

جلسه دفاع از پايان‌نامه كارشناسي‌ارشد خانم سيده فاطمه عقيلي با عنوان:"اثرات ميدان مغناطيسي در درمان تومورهاي سرطاني" به راهنمايي آقايان دكتر وحيد زنگانه و دكتر رحيم خباز  در تاريخ 19 دي‌ماه 1396 ساعت 10 صبح در سالم شهيد عليمحمدي برگزار گرديد و با درجه عالي پذيرفته شد. از طرف گروه فيزيك اين موفقيت را به خانم عقيلي تبريك گفته و براي ايشان موفقيت روز افزون آرزومنديم.


تعداد بازدید: 694