مرکز نشر دانشگاه

کارگاه آموزشی «دستور خط فارسی» برگزار شد

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی «دستور خط فارسی» ویژه اعضای هیأت علمی روز چهارشنبه 96/9/1 برگزار شد. این کارگاه توسط کتابخانه و مرکز نشر دانشگاه برگزار شد و سرکار خانم دکتر نوروزپور، عضو محترم هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی مدرس این دوره آموزشی بودند.

دو کتاب «دستور خط فارسی» و «فرهنگ املایی خط فارسی» در وب سایت مرکز نشر دانشگاه، منوی راهنماها قرار داده شده و بروز رسانی شده است.

                             


تعداد بازدید: 373