مرکز نشر دانشگاه

ثبت نام بن کارت الکترونیکی خرید کتاب یازدهمین نمایشگاه سراسری کتاب استان گلستان

یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶

با توجه به برگزاری یازدهمین نمایشگاه سراسری کتاب استان گلستان از 96/7/25 تا 96/7/30 در محل دائمی نمایشگاه­ های استان، ثبت­ نام پیش­ خرید بن­ کارت الکترونیکی خرید کتاب از 96/7/15 تا 96/7/21 از طریق سامانه bon.tibf.ir انجام می­ شود.


تعداد بازدید: 347