معاونت پژوهش و فناوری

برگزاری کارگاه آموزشی «بازسازی اقلیم گذشته بر مبنای شواهد پالئوکلیماتولوژی»

یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

کارگاه آشنایی با تکنیکهای پالئوکلیماتولوژی

کارگاه آشنایی با تکنیکهای پالئوکلیماتولوژی با عناوین «اقلیم شناسی دیرینه با تمرکز بر هسته های رسوبی، مغزه های یخی، حلقه های درختی» و «اقلیم شناسی دیرینه با تمرکز بر اسناد و شواهد تاریخی و ابزارهای اندازه گیری آن» (مدرس: پروفسور استفان گرب از دانشگاه ویتس آفریقای جنوبی)در روزهای 14 و 15 اسفندماه جاری در دانشگاه گلستان برگزار شد.

 

 

 


تعداد بازدید: 182