معاونت پژوهش و فناوری

برگزاری نشست هم اندیشی و گسترش تعامل فی مابین دانشگاه گلستان و شهرداری گرگان

سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

نشست هم اندیشی و گسترش تعامل فی مابین دانشگاه و شهرداری گرگان با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و مدیر پژوهش های کاربردی و کارافرینی دانشگاه و شهردار گرگان برگزار شد.


تعداد بازدید: 71