معاونت پژوهش و فناوری

برگزاری نشست هم اندیشی با مدیران واحدهای تحقیق وتوسعه صنعت استان

سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

 نشست هم اندیشی با مدیران واحدهای تحقیق وتوسعه صنعت استان در سالن جلسات اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و مدیر پژوهش های کاربردی و کارافرینی برگزار شد. 


تعداد بازدید: 60