معاونت پژوهش و فناوری

نشست صمیمانه معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی نوشیروانی در راستای گسترش تعاملات فی مابین

شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

در راستای گسترش همکاریهای علمی، نشست صمیمانه معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه و مدیران حوزه پژوهشی با معاون محترم پژوهش و فناوری و مدیران حوزه پژوهشی دانشگاه صنعتی نوشیروانی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی برگزار گردید.


تعداد بازدید: 99