معاونت پژوهش و فناوری

نشست مشترک معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و شرکت مخابرات استان گلستان

شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

نشست مشترک معاونت و مدیران پژوهشی دانشگاه و شرکت مخابرات استان با هدف گسترش تعاملات فیمابین و ارتقاء پهنای باند اینترنت دانشگاه برگزار شد.


تعداد بازدید: 43