معاونت پژوهش و فناوری

کارگاه آموزشی GuTube و Moodle

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

کارگاه آشنایی با سامانه های GuTube و Moodle  در روز24 اردیبهشت ماه جاری در دانشگاه گلستان برگزار شد.

 

 


تعداد بازدید: 66