معاونت پژوهش و فناوری

تقدیر از مجری طرح برگزیده پژوهشی-کاربردی دانشگاه گلستان

دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

برگزیده شدن طرح آقای دکتر قانقرمه عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان با عنوان " بررسی و ارزیابی تغییر یا دگرگونی اقلیمی بر منابع و مصارف آب به منظور اعمال مدیریت ریسک بجای مدیریت بحران در شرایط واقعی و پیش بینی در استان گلستان" توسط معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تعداد بازدید: 65