معاونت پژوهش و فناوری

آیین نامه ها، شیوه نامه و فرم‌های مورد نیاز فرصت مطالعاتی خارج از کشور

درخواست فرصت مطالعاتی بلند مدت خارج از کشور

آیین نامه وزارت علوم                        شیوه‌نامه دانشگاه،شرایط ، مدارک و مراحل                                                                        فرم های مورد نیاز                                

شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیئت علمي 02 06 90

شیوه نامه استفاده از فرصت های مطالعاتی دانشگاه گلستان

فرم درخواست    

چک لیست       

آيين نامه استفاده از فرصت هاي مطالعاتي براي اعضاي هيئت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 30-6-89

شرایط و مراحل

مصوبه هیات امناء میزان پرداخت هزینه

  نمودار

مدارک لازم

فرم مجوز سفر 1 و 2
اصلاحيه فرصت مطالعاتي مصوب 30 06 89 نحوه پرداخت هزینه نامه درخواست
جدول مقرری ارزی برای فرصت مطالعاتی اعضاء هیئت علمی1388 چک لیست فرم گزارش دهی

دانلود کل فرم‌های مورد نیاز


تعداد بازدید: 382