معاونت پژوهش و فناوری

ماموریت پژوهشی کوتاه مدت خارج از کشور

 

آیین‌نامه و شرایط  فرم‌ها

شیوه‌نامه

مدارک لازم

فرایند

حمایت مالی دانشگاه

 

 

فرم درخواست 

نامه درخواست

فرم‌های مجوز سفر:                 

فرم گزارش دهی

آیین نامه ها، شیوه نامه و فرم‌های مورد نیاز ماموریت پژوهشی کوتاه مدت خارج از کشور

 


تعداد بازدید: 360