معاونت پژوهش و فناوری

بررسی مهترین چالش های استان گلستان

پنج شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۷

در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش،فناوری و فن بازار استان گلستان که با همکاری پارک علم و فناوری برگزار شد مهترین چالش های استان توسط دانشگاه گلستان  در نشست های تخصصی علمی مورد بررسی قرار گر فت


تعداد بازدید: 91