معاونت پژوهش و فناوری

نشست مشترک معاون پژوهش و فناوری با معاون پژوهش، برنامه ریزی و نظارت صدا و سیما استان گلستان- 97/10/1

شنبه ۱ دی ۱۳۹۷

نشست مشترک معاون پژوهشی دانشگاه گلستان آقای دکتر غفاری و آقای دکتر قاسم رضایی معاون پژوهش، برنامه ریزی و نظارت صدا و سیما استان گلستان

در راستای ارتقای سطح اطلاع رسانی و توسعه همکاری های فی ما بین، نشستی در مورخه 1 دی ماه بین معاون پژوهشی دانشگاه گلستان و معاون پژوهش، برنامه ریزی و نظارت صدا و سیما برگزار شد. در این نشست آقای دکتر قاسم سوخته سرایی مدیر طرح و برنامه و نظارت صدا و سیما و آقای دکتر علی درخشان رییس اداره روابط بین الملل دانشگاه گلستان حضور داشتند.


تعداد بازدید: 33