معاونت پژوهش و فناوری

اولین فراخوان مشترک همکاری های پژوهشی تحقیقاتی میان استادان و پژوهشگران ایرانی و آلمانی

یکشنبه ۹ دی ۱۳۹۷

اولین فراخوان مشترک همکاری های پژوهشی تحقیقاتی میان استادان و پژوهشگران ایرانی و آلمانی در چارچوب همکاری های بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران و وزارت آموزش و تحقیقات جمهوری فدرال آلمان
لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمایید.
https://cisc.msrt.ir/fa/news/43920​

 


تعداد بازدید: 47