معاونت پژوهش و فناوری

فرصت های همکاری بین المللی

 

فرصت‌های همکاری‌های علمی ملی/ بین المللی

 

سازمان‌های حامی داخلی

مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم

معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

جدول حمایت‌ها

 

حمایت‌های مالی خارجی

فرصت تعریف طرح تحقیقاتی مشترک با کشورهای خارجی

جدول حمایت‌ها

 

طرح جذب نخبگان

فرصت مطالعاتی، پسادکتری

کارگاه و سخنرانی، تاسیس شرکت

آیین‌نامه

فرایند

فرم درخواست

فرصت مطالعاتی

ماموریت پژوهشی بلند مدت

(حداقل 6 ماه و حداکثر یکسال)

آیین نامه وزارت 1 و 2 و 3

شیوه‌نامه دانشگاه

شرایط

ماموریت پژوهشی

دوره کوتاه مدت تابستانه (2ماه)

شیوه‌نامه دانشگاه

شرایط

 


تعداد بازدید: 65