معاونت پژوهش و فناوری

برگزاری نشست مشترک با دانشگاه بایشف قزاقستان

چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

در راستای توسعه همکاری های علمی و بین المللی  و با توجه به ماموریت دانشگاه گلستان به عنوان عضو اتحادیه دانشگاه های حاشیه خزر، نشست مشترکی با حضور اعضای دانشگاه بایشف قزاقستان در دانشگاه گلستان برگزار شد. در این جلسه  پس از معرفی پتانسیل های علمی موجود توسط آقای دکتر غفاری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، زمینه های همکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه دکتر غفاری اشاره داشته اند با توجه به رابطه نزدیک دانشگاه گلستان با دانشگاه علوم پزشکی استان در خصوص همکاری های علمی، موضوع پاسخگویی به نیازهای دو طرف به صورت کنسرسیومی و با همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط استان پیگری گردد که مورد استقبال طرف قزاقستانی قرار گرفت.

امضای تفاهم نامه همکاری، تبادل استاد و دانشجو، برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی کوتاه مدت، تعریف طرح های پژوهشی مشترک در زمینه های پزشکی، علوم مهندسی ، علوم پایه و علوم مهندسی و ... از جمله اهم مواردی بود که در این جلسه به آن پرداخته شد.

با توجه به امکان همکاری همه جانبه بین دانشگاههای ایران و قزاقستان، مقرر شد موضوع پرواز مستقیم به گرگان از جانب مدیران اجرایی استان مطالبه و پیگیری شود.

 


تعداد بازدید: 73