معاونت پژوهش و فناوری

اخذ واحد کارآموزی در سامانه کارآموزی از تاریخ 15 اسفند تا 15خرداد

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

با همکاری حوزه های آموزشی و پژوهشی، سامانه کارآموزی دانشجویان راه اندازی گردید و دانشجویان منبعد قادر به اخذ واحد کارآموزی به صورت سامانه ای و آنلاین خواهند بود.

سامانه اخذ واحد کارآموزی از طریق سامانه گلستان در دسترس اساتید محترم کارآموزی و دانشجویان خواهد بود.

دانشجویان از تاریخ 15 اسفند تا 15 خرداد فرصت دارند تا واحد کارآموزی خود را اخذ نمایند.


تعداد بازدید: 159