معاونت پژوهش و فناوری

برگزاری نشست گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری پژوهشگاه مطالعات فناوری با رئیس دانشگاه

یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی؛ نخستین نشست دکتر فرهاد یغمائی رئیس دانشگاه گلستان با مجید حسنی پارسا مدیر اجرایی گروه سیاست نوآوری و آینده نگاری پژوهشگاه مطالعات فناوری پیرامون تدوین سند توسعه و فناوری استان برگزار شد.

در این نشست که با حضور دکتر مهدی غفاری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گلستان، مدیران این معاونت و کارشناسان پژوهشگاه مطالعات فناوری برگزار شد، مقرر گردید موارد ذیل جهت تدوین سند توسعه و فناوری استان مورد توجه قرار گیرد:

  • استفاده از تجربیات ریاست و تحلیل و آنالیز اساتید دانشگاه گلستان در موضوعات فناورانه
  • مشارکت علمی دانشگاهیان استان درتدوین و تحلیل سند آمایش استان، تمرکز کامل و نیازسنجی دقیق اولویتهای مورد نیاز دانشگاه ها
  • یافتن راه ارتباطی مؤثر با صنعت جهت ایجاد اشتغال بلند مدت در استان
  •  ارائه راهکارهای مناسب در حوزه eHealth
  • فعالیت در حوزه گردشگری و اکوتوریسم استان با درنظر گرفتن قابلیت دومین بافت میراث فرهنگی در کشور
  • برقراری ارتباط با کشورهای آسیای میانه در زمینه تبادل دانشجو و فناوریهای علمی در تدوین سند توسعه و فناوری استان گلستان.

شایان ذکر است به همت معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم و دبیر کل شورای عالی عتف و در راستای تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی وزارت عتف، موضوع برنامه علم و فناوری برای ۱۰ استان کشور از جمله استان گلستان بصورت پایلوت مورد بررسی قرار می گیرد تا طبق آن، تحقیقات سیاست علمی کشور مورد مدیریت راهبری و کلان قرار گیرد.


تعداد بازدید: 23