معاونت پژوهش و فناوری

برگزاری کارگاه Image processing در تصاویر پزشکی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی

یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه Image processing در تصاویر پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی با حضور اساتید مجرب دانشگاه گلستان


تعداد بازدید: 38