معاونت پژوهش و فناوری

برگزاری جلسه سیاستگذاری تدوین برنامه 5 ساله اعضای هیئت علمی

یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

جلسه سیاستگذاری تدوین برنامه 5 ساله اعضای هیئت علمی با حضور معاونین پژوهش و فناوری، آموزشی و تحصیلات تکمیلی، روسا و معاونین دانشکده‌ها، اعضای هیئت علمی برجسته در فعالیتهای پژوهشی و فناوری و اعضای هیئت ممیزه در سالن جلسات حوزه ریاست ساختمان اداری برگزار گردید. 

در این جلسه معاون پژوهش و فناوری هدف از تدوین برنامه 5 ساله اعضای هیئت علمی را هدفمند کردن پژوهش و ارتقا کمی و کیفی فعالیتهای تحقیقاتی اعضای هیئت علمی بیان کردند. اعضای جلسه نیز نظرات و پیشنهادات خود در این خصوص را مطرح کردند.

 


تعداد بازدید: 73