معاونت پژوهش و فناوری

شرکت در همایش/ کارگاه‌های بین المللی

شرکت در همایش/ کارگاه‌های بین المللی

شیوه نامه فرم ها

شیوه نامه شرکت  در همایش­ها و کارگاه­های آموزشی داخل و خارج از كشور

فرم پیشنهاد  شرکت در همایش و کارگاه بین المللی                   
مراحل درخواست شرکت در همایش/کارگاه داخل و خارج از کشور چک لیست مدارک مورد نیاز
مدارک لازم جهت تسویه حساب فرم گزارش دهی

 


تعداد بازدید: 118