معاونت پژوهش و فناوری

تقدیر از مجری طرح برگزیده پژوهشی-کاربردی دانشگاه گلستان - اسفند 97

یکشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۷

برگزیده شدن طرح آقای دکتر حامد رضایی عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان با عنوان " بررسی راندمان تغذیه مصنوعی و نقش آن در توسعه منابع آب زیرزمینی موردی استان گلستان" توسط معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.


تعداد بازدید: 94