معاونت پژوهش و فناوری

طرح جذب نخبگان

با پیگیری معاونت پژوهش و فناوری و اداره روابط بین الملل دانشگاه، دانشگاه گلستان به عنوان پایگاه تخصصی همکار در طرح جذب نخبگان ایرانی مقیم خارج در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ثبت شد. بر این اساس، اساتید، متخصصان و کارآفرینان مقیم خارج می‌توانند با مراجعه به پایگاه بنیاد ملی نخبگان به آدرس : https://international.bmn.ir و انتخاب دانشگاه گلستان از تسهیلات این طرح بهره‌‌مند گردند. از مهمترین تسهیلات این پایگاه عبارتند از : دوره فرصت مطالعاتی، دوره پسا دکتری، همکاری به عنوان استاد مدعو، برگزاری سخنرانی و کارگاه، فعالیت‌های فناورانه تاسیس و راه‌اندازی شرکت دانش بنیان، اشتغال در شرکت‌های دانش بنیان و .... می باشد

آیین نامه طرح جذب نخبگان فرم درخواست          
تسهیلات  
فرایند  
سوالات پربسامد  

تعداد بازدید: 79