معاونت پژوهش و فناوری

اطلاعیه تمدید زمان فراخوان حمایت از رساله های دکتری صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

تمدید فراخوان حمایت از رساله های دکتری
به گزارش مرکز روابط عمومی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (INSF)؛ با توجه به درخواست‌های مکرر دانشجویان مبنی بر تمدید زمان فراخوان؛ و بر اساس تصمیم کمیته سیاستگذاری حمایت از رساله های دکتری، مهلت ارسال و تکمیل مدارک متقاضیان تا پایان ساعت کاری روز شنبه مورخ31 فروردین ماه 1398 تمدید شد.

لذا خواهشمند است متقاضیان دریافت این حمایت، پس از مطالعه دقیق آیین نامه، طرح های خود را طبق ضوابط مشخص شده ارسال نمایند.

 

تذکر1: طرح می بایست به نام استاد راهنما در سامانه ثبت شود.دقت شود به طرح هایی که از طریق پروفایل استاد ارسال نشود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: قبل از ارسال تقاضا از طریق پروفایل استاد راهنما، دانشجو موظف است که پروفایلی به نام خود در سامانه ایجاد نماید.

 

نکات مهم:

1- از تاریخ دفاع از موضوع رساله دکتری تا تاریخ ثبت نام در سامانه بیش از 1ساله نگذشته باشد.

2- از آغاز دوره تحصیل در مقطع دکتری تا زمان ثبت نام نباید بیش از 2/5 سال تحصیلی گذشته باشد.

3- اساتید راهنما صرفا مجاز به ارسال یک طرح رساله دکتری خواهند بود.

4- طرح هایی که به صورت کامل در سامانه بارگذاری شده باشند مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

5- در اختیار داشتن شماره طرح (دریافت شده از سامانه صندوق) برای پیگیری وضعیت طرح الزامی است.

6- بررسی طرح های ارسال شده پس از پایان مهلت فراخوان صورت گرفته و نتایج نهایی نیز پس از تصویب در کمیته تخصصی صندوق اعلام خواهد شد.


تعداد بازدید: 80