معاونت پژوهش و فناوری

امضای اولین تفاهم همکاری بین المللی در سال 1398 با دانشگاه نفت و گاز آتیرائو قزاقستان

یکشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

با پیگیری‌های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اولین تفاهم نامه همکاری‌های علمی بین المللی با دانشگاه نفت و گاز آتیرائو قزاقستان در سال 98 به امضاء روسای دو دانشگاه رسید رسید

/تفاهم نامه با قزاقستان (دانشگاه نفت و گاز ) و دانشگاه گلستان.zip


تعداد بازدید: 183