معاونت پژوهش و فناوری

طراحی سایت nanocad.ir توسط هسته فناور نانوکاوش - آموزش مجازی و ارائه نرم افزارهای تخصصی

شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸

سایت nanocad.ir توسط  هسته فناور نانوکاوش (یکی از شرکت های مرکز رشد دانشگاه گلستان) طراحی شده است.

از قابلیت های این سایت می توان به استفاده در حوزه های آموزش مجازی و همچنین ارائه نرم افزارهای تخصصی در حیطه های مختلف از جمله مهندسی، نانو و غیره اشاره نمود.


تعداد بازدید: 210