معاونت پژوهش و فناوری

برگزاری سخنرانی علمی با موضوع "چرا دانش آموزان در فهم ریاضیات مشکل دارند؟ در تاریخ 98/6/12

سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸

در راستای تفاهم­نامه بین دانشگاه و اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان، سخنرانی علمی با موضوع "چرا دانش­آموزان در فهم ریاضیات مشکل دارند؟" توسط M. Rump Prof. Siegfried استاد محترم دانشگاه صنعتی هامبورگ  در تاریخ 12/06/98 ساعت 17 در محل سالن شهید مطهری دانشگاه برگزار می گردد. از اساتید هیات علمی دانشگاه جهت شرکت در سخنرانی دعوت بعمل می آید.


تعداد بازدید: 218