معاونت پژوهش و فناوری

کارگاه تخصصی تولید و سنتز نانوذرات و نانوسیم ها با حضور دکتر مهرداد علی بوری محقق نانوفناوری دانشگاه ساوت همپتون انگلستان

دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

کارگاه تخصصی تولید و سنتز نانوذرات و نانوسیم ها با حضور دکتر مهرداد علی بوری محقق نانوفناوری دانشگاه ساوت همپتون انگلستان، چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت 12-9 در سالن رشد  برگزار خواهد شد.


تعداد بازدید: 51