معاونت پژوهش و فناوری

لغو برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای در تاریخ 7 اسفندماه جاری

یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای در روز چهارشنبه مورخ  7 اسفند 1398 لغو و به زمان دیگری موکول گردید که متعاقبا اعلام خواهد شد.


تعداد بازدید: 114