معاونت پژوهش و فناوری

حذف 3 درصد از درآمدهاي اختصاصی دانشگاهها و موسسات پژوهشی

سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

طبق نامه 6636 مورخ99/1/26 مدیر کل محترم ارتباط با جامعه و صنعت به استحضار می رساند  بر اساس قانون بودجه سال 1398 در راستاي اجراي قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض، 3 درصد از درآمدهاي اختصاصی دانشگاهها و موسسات پژوهشی کسر میگردید. خوشبختانه پس از پیگیريهاي بعمل آمده از سوي وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوري و همچنین برخی از دانشگاههاي کشور این قانون دربند ل تبصره 9 قانون بودجه سال 1399 تغییر کرده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه فرمایید.


  • برچسب ها:
  • 3 درضد
  • ارتباط با صنعت
تعداد بازدید: 47